Salvamont Victoria
Echipa noastra
Home Trasee Cabane - Refugii Principalele varfuri Cateva sfaturi Harti Album foto Contact
0268/241.940
0726.686.692
Afla vremea in muntii Fagaras
 2 la suta
SALVAMONT ALERT : Va rugam purtati echipamente adecvate!
 
 
Harti / Trasee din zona noastra de actiune
Observatii: Dati click pe harta pentru a o vedea
 
 
Harta interactiva a masivului Fagaras Harta interactiva a Masivului Fagaras
 
 
Cabana Valea Sâmbetei --> Fereastra Mare a Sâmbetei
Observatii: Traseul este accesibil iarna turistilor experimentati si alpinistilor
Descriere: Traseul pe la Cruce si prin Caldarea Buna
Durata: 2 ore
Marcaj:
Durata sens invers: 1 ora si 30 min (Atentie ! Portiuni cu coborâri abrupte)
Descriere traseu
Acesta este si traseul pentru iesirea în traseul principal de creastã. De la cabanã pornim spre sud, pe malul vestic al Râului Sâmbãta si dupã cca. 20 min ajungem la baza pragului glaciar, la confluenta celor douã pâraie care formeazã Râul Sâmbãta. În acest loc se ramificã spre sud traseul spre Fereastra Micã a Sâmbetei, marcat cu triunghi galben (traseul vs.5) si spre sud-vest, cãtre Curmãtura Rãcorelelelor ( traseul vs.7 ), marcat cu punct albastru. Traversãm apa spre stânga si ne angajãm într-un urcus pronuntat pe poteca bine conturatã printre pâlcuri de molizi, afinis, jneapãn si ierburi. Urcãm în serpentine pentru depãsirea pragului glaciar, abãtându-ne usor spre est, trecem pe lângã Izvorul Doamnei si dupã un efort sustinut de cca 30 min. pãtrundem într-o vâlcea înierbatã. Continuãm în urcus domol de-a lungu vâlcelei, o portiune scurtã, pânã la ramificatia potecii ( traseul vs.6 ), marcaj punct rosu. Urmãm poteca marcatã cu triunghiu rosu spre sud si depãsind o zonã bolovãnoasã pãtrundem în Cãldarea Bunã. În stânga (est) se aflã Coltul Bãlãceni iar spre dreapta grohotisul de sub Fereastra Mare. În continuare, urmãm poteca în serpentine spre stânga si printr-un efort sustinut ajungem în Fereastra Mare a Sâmbetei (2188 m). Aici întalnim poteca crestei principale, marcatã cu bandã rosie.
 

Cabana Valea Sâmbetei --> Piatra Caprei --> La Cruce --> Cabana Valea Sâmbetei
Observatii: Traseul nu este accesibil iarna
Descriere:  
Durata: 2 ore - 2 ore 30 min
Marcaj:
Durata sens invers: 2 ore
Descriere traseu
De la Cabana Valea Sâmbetei, coborâm pe vale, pe poteca marcatã cu triunghi rosu. Dupa 5-10 min. ajungem în dreptul confluentei Pârâului Pietrei Caprei cu Râul Sâmbãta. Traversãm râul pe malul estic si începem un urcus sustinut prin pãdure pe poteca desfãsuratã pe malul drept (nordic) al Pârâului Pietrei Caprei, marcatã cu triunghi albastru. Dupã cca. o orã ajungem la baza colturilor de calcar ai Pietrei Caprei. Traversãm spre dreapta (sud) pârâul, apoi urmãm poteca ce se contureazã în golul alpin prin vegetatie (ierburi, afinis, jneapãn, arini de munte, etc.) si depãsim culmea rotunjitã ce mãrgineste Pârâul Pietrei Caprei spre sud-vest. Ne depãrtãm spre sud mergând aproape constant pe curba de nivel, trecem firele a trei pâraie, ultimele douã, Pârâul cu Arini si Pârâul Doamnei,dupã care ajungem pe o micã platformã înierbatã unde întâlnim ramificatia spre est, a potecii marcatã cu punct rosu (traseul vs.6). De aici, coborâm o portiune scurtã spre sud-vest pe punt rosu, pãnã în poteca marcatã cu triunghi rosu ( traseul vs.4). Coborâm pragul glacial al vãii Sâmbãta si în cca. 40 min. ajungem la Cabana Valea Sâmbetei.
 

Cabana Valea Sâmbetei --> Vârful La Cheia Bândei
Observatii: Traseul nu este accesibil iarna
Descriere: Triunghi rosu pânã la intrarea în Cãldarea Bunã, dupã care punct rosu.
Durata: 2 ore 30 min
Marcaj:
Durata sens invers: 2 ore - 2 ore 30 min - 4 ore 1/2 în cazul în care se alege varianta prin Cãldarea Rãcorelelor, urmatã cu coborârea în fundul Vãi Sâmbetei
Descriere traseu
De la cabanã urmãm spre sud poteca marcatã cu triunghi rosu, pe traseul care duce spre Fereastra Mare a Sâmbetei, depãsim pragul glaciar si ajungem intr-o vâlcea înierbatã din care se ramificã spre est poteca marcatã cu punct rosu, cca 1750m, vezi descrierea ( traseului vs.4 ) . De aici, dupã câteva zeci de metri de urcus, ajungem pe un tãpsan, în estul unui umãr putin profilat. Din acest loc de desprinde spre nord poteca marcatã cu triunghi albastru, cãtre Piatra Caprei (traseul vs.3 ) în sens invers. Continuãm spre est, dupã marcajul punct rosu, în urcus sustinut pe muchia rotunjitã si înierbatã. În partea de sus ne abatem spre stânga si atingem Muchia Sâmbetei în sudul Seii Rezisoarele ( 2275m). Urmãm muchia spre sud si în scurt timp ajungem pe creasta principalã în vestul Vârfului La Cheia Bândei (2383m), de unde dupã o coborâre scurtã spre sud întâlnim traseul de creastã marcat cu bandã rosie.
 

Cabana Valea Sâmbetei --> Casa de Vanãtoare din Muchia Drãgusului
Observatii:  
Descriere: Varianta ce urca prin Rãcorele
Durata: 2 ore 30 min
Marcaj:
Durata sens invers: 3 ore
Descriere traseu
Traseul este comun cu ( traseul vs.7 ) pânã dupã traversarea muchiei Dracului, prin hornul prevãzut cu cablu. La micã distantã mai sus, se ramificã spre nord poteca marcatã cu punct rosu, pe care urmeazã sã o strãbatem. Pãtrundem în zona inferioarã a Cãldarii Rãcorelelelor din Jos pe care o traversãm pe curbã de nivel. Pãrãsim Cãldarea Nordicã a Rãcorelelelor trecând peste un umãr, continuãm pe curba de nivel, depãsim o scurtã portiune stâncoasã asiguratã cu un cablu si ajungem pe firul Pârãului Politei. Urmãm poteca tot pe curba de nivel, pe sub câteva colturi de stâncã si ajungem în bazinul Pârâului Larg, îl depãsim, dupã care urcãm o portiune scurtã. Urmãm poteca spre nord, pânã ajungem la un bordei ciobãnesc. De aici coborâm domol spre nord abãtându-ne usor la stânga si atingem Muchiei Drãgusului. Coborâm prin pãsune dupã care intrãm în pãdure si-n scurt timp ajungem în Poiana Lespezilor, în care se aflã si casa de vânãtoare. Din poianã se poate continua aceastã potecã de pe muchie, pe acelasi marcaj, punct rosu, pânã la complexul Sâmbãta. Noi urmãm o ramificatie a potecii spre sud-est, si-n scurt timp începem o coborâre abruptã, în serpentine, la sfârsitul cãreia traversãm spre sud douã pâraie apropiate, Pârãul Jneapãnului si Pârâul Crintei. Continuam, si în scurt timp ajungem pe firul vãii Sâmbãta, unde întâlnim marcajul, triungi rosu ( traseul vs.2 ), la cca 20 min. mai jos de cabana Valea Sâmbetei.
 

Cabana Valea Sâmbetei --> Curmãtura Rãcorelelor
Observatii: Traseul nu este accesibil iarna
Descriere:  
Durata: 3 ore
Marcaj:
Durata sens invers: 2 ore - 2 ore 30 min
Descriere traseu
De la Cabana Valea Sâmbetei urmãm spre sud poteca marcatã cu triunghi rosu cca. 20 min.. Ajungem la ramificatia de poteci, în punctul de formare al Râului Sâmbãta. De aici continuãm spre dreapta (sud-vest), pe poteca marcatã cu punct albastru si-n scurt timp întâlnim Pârâul Ferãstrãul, care curge dinspre vest si formeazã peste pragul glaciar al Rãcorelelelor din Jos o frumoasã cascadã. Urcãm o scurtã portiune pe partea sudicã a pragului, apoi usor spre stânga (sud-vest). Mai sus urmãm poteca în efort sustinut pe un vâlcel pietros, dupã care facem o traversare spre stânga peste albia stâncoasã si umedã a vâlcelului. Atingem pintenul terminal al unei coame înierbate, prelungire spre est a Muchiei Dracului, care separã Cãldarea Rãcorelelelor din Sus de Cãldarea Rãcorelelelor din Jos. Continuãm în urcus pe aceastã coamã, mãrginitã spre sud de Pârâului Rãcorelelelor, apoi poteca face câteva serpentine si ne scoate în partea nord-esticã a Cãldãrii Rãcorelelelor din Sus. Traversãm spre dreapta (nord), printr-un horn scurt prevãzut cu un cablu, partea de jos a Muchiei Dracului. La micã distantã, se ramificã spre nord (traseul vs.9 ) . Urmãm spre vest poteca marcatã cu punct albastru, în urcus moderat pe coama înierbatã, strãbatem Cãldarea Rãcorelelelor din Jos, trecem pe lângã un lãcut, Topila Baronesei 2200 m de la care continuând spre vest, ajungem în Curmãtura Rãcorelelor. De aici se poate coborî spre Cãldarea si Lacul Vistisoara pe ( traseul vi.1 ) în sens invers.
 

Cabana Valea Sâmbtei --> Fereastra Micã a Sâmbetei
Observatii: Traseul este interzis iarna si este periculos vara dacã pe scocul de sub creastã mai persistã zapadã
Descriere:  
Durata: 2 ore 30 min
Marcaj:
Durata sens invers: 2 ore - Atentie! Prima portiune periculoasã.
Descriere traseu
De la cabanã urmãm spre sud poteca marcatã cu triunghi rosu pânã în fundul vãii la confluenta celor douã pâraie care formeazã Râul Sâmbãta. Continuãm spre sud pe malul estic al pârâului din dreapta, o portiune scurtã printr-un pâlc de molizi, iar mai sus câteva zeci de metri pe cel vestic în urcus domol prin pãsunea alpinã. Traversãm pârâul spre est si urcãm moderat de-a lungul acestuia cca. 300 metri. Mai sus poteca coteste usor spre stânga (sud-est), apoi urcã sustinut spre est, pe lângã un pârâias, mãrginitã spre sud de câteva stânci. Depãsim pragul glaciar si intrãm în Cãldarea la Fereastra Micã, într-un mic gãvan înierbat. Mergem spre sud, având pe stânga (est) o treaptã care desparte aceastã zonã de Cãldarea Bunã, iar mai sus, dupã ce urcusul devine mai accentuat, tot pe partea stângã, avem versantul abrupt al Muchiei Slãnina. În continuare urcãm sustinut în serpentine scurte, prin estul firului pietris al scocului de sub Fereastra Micã. Dupã parcurgerea unui segment de grohotis instabil atingem Fereastra Micã a Sâmbetei (2191 m), unde întâlnim poteca marcatã cu bandã rosie.
 

Complexul Turistic Sâmbãta --> Cabana Valea Sâmbetei
Observatii: Traseul pe Valea Sambetei
Descriere:  
Durata: 2 ore 30 min
Marcaj:
Durata sens invers: 2 ore 30 min
Descriere traseu
De la Complexul Turistic Sãmbata pornim spre sud pe malul stâng al Râului Sâmbãta. Dupã cca 800 m mai sus, spre vest, se ramificã drumul forestier care duce spre Or. Victoria, iar dupã ccs 500 m de la aceastã intersectie ajungem la Cabana Popasul Sâmbetei, afalatã pe partea stânga a drumului ( est ). Câteva sute de metri mai sus pe aceiasi parte a drumului ( est ) se afla Hotelul Floarea Reginei. In amonte dupã cca 300 m, spre vest, pe lângã pârâul Larg intâlnim o potecã marcatã cu punct rosu care urcã pe Muchia Dragusului. Nu peste mult timp traversãm râul pe un pod, pe malul estic. Continuãnd sã mergem spre sud pe aceastã parte, revenind din nou pe malul vestic al râului, cu aproximativ 200 m de capãtul drumului forestier. De la capãtul drumului urmãm poteca pe malul stang al apei, printr-o vegetatie caracteristicã vãilor umede. Dupa cca 20 minute de urcus domol, traversãm râul pe malul estic si urcãm accentuat o portiune pânã intâlnim o poienitã cu bãncutã . Mai departe coborâm spre firul apei pe care o trecem peste un podet. Continuãm urcusul pe marginea râului, apoi ne indepãrtãm urcând sustinut pe versantul vestic al vai pânã ajungem la o alta bãncutã, intr-o poianã situatã pe vale, prin care curg, dinspre vest, pâraiele Jneapãnului si Crintei. Aici pãdurea este distrusã de avalansele scurse de pe Muchia Dragusului. Dupa ce traversãm spre sud cele doua pâraie continuãm urcusul moderat prin pãdure. O altã variantã a potecii urmeazã albia râului, cele doua variante intâlnindu-se la micã distantã mai sus, in apropierea locului unde se ramificã, spre nord-vest, poteca marcatã cu punct rosu spre Poiana Lespezii din Muchia Drãgusului ( traseul vs.9 ) in sens invers ). La micã distantã mai sus, la iesirea din pãdure, spre est se vede Pârâul Piatra Caprei, pe marginea cãruia se poate observa poteca marcatã cu triunghi albastru, spre Piatra Caprei ( traseul vs.3) . Drumul nostru continuã in urcus domol, semnele de marcaj fiind aplicate acum pe stãlpi si pe pietre, apoi dupã un urcus mai pronuntat, ajungem la Cabana Valea Sãmbetei 1401 m.
 

Satul Sâmbãta de Sus --> Complexul Turistic Sâmbatãta
Observatii: Traseul pe Valea Sambetei
Descriere: Distanta 15 Km
Durata:  
Marcaj:
Durata sens invers:  
Descriere traseu
Din dreptul magazinului sãtesc al comunei Sâmbãta de Jos se desprinde, din drumul national (D.N.1) Fãgãras - Sibiu, drumul comunal asfaltat, ce duce spre Satul Sâmbãta de Sus. La câteva sute de metri dupã intrarea în sat, întâlnim intersectia care, spre sud, continuã cãtre satul Lisa, iar în dreapta (vest), avem drumul care duce spre Complexul Turistic Sâmbãta. Cursele regulate de autobuze leagã orasul Fãgarãs de comuna Sâmbãta de Jos si de Complexul Turistic Sâmbãta. Pentru mai multe informatii in legãturã cu cursele efectuate, vã rugam sã contactati autogara Fãgãras. La capãtul drumului asfaltat (15 km) întâlnim Complexul Sâmbãta (690 m), o modernã bazã turisticã formatã din mai multe cabane si un restaurant - cantinã.
 
 
Salvamont Victoria
 
Home Trasee Cabane - Refugii Principalele varfuri Cateva sfaturi Harti Echipa noastra Contact
Salvamont Victoria ® 2012 Toate drepturile rezervate Site realizat de Dan Popa